Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012064

OBCHODNÉ MENO: PHARMICA, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18374/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko Adama Trajana 11, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 36 291 471

DEŇ ZÁPISU: 07.04.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Anežka Radošovská, Bydlisko: Názov obce: Bučany 238, PSČ: 919 28 , Dátum narodenia: 15.05.1962, Deň vzniku funkcie: 07.04.2006

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Benková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Zigmundíka 293/1, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 , Dátum narodenia: 18.03.1989, Deň vzniku funkcie: 11.11.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo vypísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PhMr. Emília Benková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Zigmundíka 293/1, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 , Dátum narodenia: 25.01.1952

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Benková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Zigmundíka 293/1, Názov obce: Vrbové, PSČ: 922 03 , Dátum narodenia: 18.03.1989

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1