Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012070

OBCHODNÉ MENO: ResQ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38608/T

SÍDLO:  Názov obce: Veľké Blahovo 276, PSČ: 930 01 

IČO: 50 543 121

DEŇ ZÁPISU: 26.10.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Poradenstvo a certifikácia systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov

6. Skladovanie

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Bartal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Blahovo 276, Názov obce: Veľké Blahovo, PSČ: 930 01 , Dátum narodenia: 23.08.1982, Deň vzniku funkcie: 27.10.2016

Meno a priezvisko: Szabolcs Baranyai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 190/18, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 18.05.1982, Deň vzniku funkcie: 06.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Bartal, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľké Blahovo 276, Názov obce: Veľké Blahovo, PSČ: 930 01 , Dátum narodenia: 23.08.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Szabolcs Baranyai, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. SNP 190/18, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 18.05.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1