Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012061

OBCHODNÉ MENO: ORGOŇ-GROUP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39638/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1651/5, Názov obce: Šaštín - Stráže, PSČ: 908 41 

IČO: 50 803 379

DEŇ ZÁPISU: 28.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

2. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

3. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – plynových

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Revízny technik vyhradeného technického zariadenia tlakového skupiny A a B v rozsahu: Ab1, Ba, Bb1, Bf1

12. Revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B v rozsahu zariadení na: Bf, Bg, Bh

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Orgoň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1651/5, Názov obce: Šaštín-Stráže, PSČ: 908 41 , Dátum narodenia: 04.12.1977, Deň vzniku funkcie: 28.03.2017

Meno a priezvisko: Lucia Orgoňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1651/5, Názov obce: Šaštín-Stráže, PSČ: 908 41 , Dátum narodenia: 17.10.1984, Deň vzniku funkcie: 28.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Orgoň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1651/5, Názov obce: Šaštín-Stráže, PSČ: 908 41 , Dátum narodenia: 04.12.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Lucia Orgoňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1651/5, Názov obce: Šaštín-Stráže, PSČ: 908 41 , Dátum narodenia: 17.10.1984

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1