Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012055

OBCHODNÉ MENO: Mészáros STAV s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39863/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tonkovce 669, Názov obce: Nový Život, PSČ: 930 38 

IČO: 50 852 175

DEŇ ZÁPISU: 28.04.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

3. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

4. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii a interiérov

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Vedenie účtovníctva

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Administratívne služby

16. Tesárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Balázs Mészáros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tonkovce 669, Názov obce: Nový Život, PSČ: 930 38 , Dátum narodenia: 13.08.1987, Deň vzniku funkcie: 28.04.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Balázs Mészáros, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tonkovce 669, Názov obce: Nový Život, PSČ: 930 38 , Dátum narodenia: 13.08.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1