Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012052

OBCHODNÉ MENO: MALNAT BAU s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36076/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri bitúnku 1586, Názov obce: Šaštín - Stráže, PSČ: 908 41 

IČO: 48 217 743

DEŇ ZÁPISU: 30.06.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. Reklamné a marketingové služby

8. Murárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jaroslav Hrozány, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná 1552/38, Názov obce: Borský Mikuláš, PSČ: 908 77 , Dátum narodenia: 22.04.1976, Deň vzniku funkcie: 30.06.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený v mene spoločnosti konať a podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Hrozány, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná 1552/38, Názov obce: Borský Mikuláš, PSČ: 908 77 , Dátum narodenia: 22.04.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1