Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012048

OBCHODNÉ MENO: KOLCHOZ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30017/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sereďská 34, Názov obce: Veľká Mača, PSČ: 925 32 

IČO: 46 824 766

DEŇ ZÁPISU: 08.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. chov vybraných druhov zvierat

8. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

9. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. prípravné práce k realizácii stavby

11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. skladovanie

15. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. prenájom hnuteľných vecí

18. administratívne služby

19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

21. rastlinná výroba

22. živočíšna výroba

23. rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou

24. Iné výkony ( služby) súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sigetská 1688/19, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21 , Dátum narodenia: 01.05.1963, Deň vzniku funkcie: 08.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sigetská 1688/19, Názov obce: Sládkovičovo, PSČ: 925 21 

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Štefan Gál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Česká 1429/23, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 06.06.1959

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: František Őszi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krásna 930, Názov obce: Veľká Mača, PSČ: 925 32 

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1