Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012042

OBCHODNÉ MENO: Halenárska 18 s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37904/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 10, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 50 381 342

DEŇ ZÁPISU: 15.06.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj nehnuteľností

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. prenájom hnuteľných vecí

11. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

12. reklamné a marketingové služby

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

17. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miloš Hačko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chrenová ulica 8622/10, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 26.03.1974, Deň vzniku funkcie: 15.06.2016

Meno a priezvisko: Ing. Eduard Gerek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orechová ulica 8930/25, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 09.01.1978, Deň vzniku funkcie: 15.06.2016

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Hačko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Karola Ježíka 8914/1, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 05 , Dátum narodenia: 04.07.1975, Deň vzniku funkcie: 15.06.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: B.A.S.E. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Halenárska 13, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , IČO 47 732 091

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: púpava development, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 10, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , IČO 47 346 787

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1