Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012038

OBCHODNÉ MENO: GALANTATERM spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1412/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárenská ul. č. 1608/1, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 34 125 566

DEŇ ZÁPISU: 04.08.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. komplexné využívanie geotermálnej vody na energetické, rekreačné, poľnohospodárske účely

2. výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody

3. vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb

4. staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miklós Kocskovics, Bydlisko: Názov obce: Kráľov Brod 282, PSČ: 925 41 , Dátum narodenia: 30.11.1961, Deň vzniku funkcie: 06.04.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konateľ koná samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SLOVGEOTERM a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 42, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 09 , IČO 31 335 365

Výška vkladu: 16 597,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 597,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Orkuveita Reykjavíkur, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baejarhals 1., Názov obce: Reykjavík, PSČ: 110 , Štát: Islandská republika , Iné identifikačné číslo: 551298-3029

Výška vkladu:  149 373,000000 EUR, Rozsah splatenia:  149 373,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MESTO GALANTA, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Doba 1408, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , IČO 00 305 936

Výška vkladu: 2 572 795,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 572 795,000000 EUR

Obchodné meno/názov: SPP Infrastructure, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plátennícka 19013/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , IČO 47 228 709

Výška vkladu:  580 894,000000 EUR, Rozsah splatenia:  580 894,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Dr. Einar Gunnlaugsson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vesturas 32, Názov obce: Reykjavik, Štát: Islandská republika 

Meno a priezvisko: Ing. Oto Halás, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 02.01.1980, Deň vzniku funkcie: 01.11.2011

Meno a priezvisko: Ing. Roland Karkó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 5770/11, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 17.07.1972, Deň vzniku funkcie: 01.11.2014

Meno a priezvisko: MUDr. Ervín Chomča, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemocničná 613/41, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 , Dátum narodenia: 19.03.1964, Deň vzniku funkcie: 10.09.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 319 659,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  3 319 659,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 20.12.1994 v znení dodatku č. 1 k nej zo dňa 08.05.1995 v zmysle § 24, § 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a dodatkov. Stary spis: S.r.o. 4307

2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.1997. Zmena sídla spoločnosti z Galanta, Nová Doba 1408 na Galanta, ul. Vodárenská č. 1608/1.

3. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.1997.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1