Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012032

OBCHODNÉ MENO: DELTANET s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3096/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na hlinách 34, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 31 433 197

DEŇ ZÁPISU: 02.04.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákup, predaj a prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky a elektronického tovaru

2. montáž, servis, údržba, opravy výpočtovej a kancelárskej techniky a elektronických zariadení vrátane príslušenstva

3. výroba, montáž, opravy elektrických strojov a prístrojov

4. výroba, inštalácia, opravy zariadení pre riadenie priemyselných procesorov

5. montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení

6. poskytovanie software-vyhotovovanie programov na zákazku a predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, miesto prevádzky: Trnava, V.Clementisa č.13

7. automatizované spracovanie dát

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

10. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

11. prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie

12. poradenstvo a školiaca činnosť v oblasti elektrotechniky /s výnimkou vydávania a podpisovania preukazov a osvedčení/;

13. organizovanie kurzov, školení, konferencií a iných vzdelávacích podujatí;

14. reklamná a propagačná činnosť;

15. Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

16. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis,oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Kriš, Bydlisko: Názov obce: Dechtice 325, PSČ: 919 53 , Dátum narodenia: 30.04.1962

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Kriš, Bydlisko: Názov obce: Dechtice 325, PSČ: 919 53 , Dátum narodenia: 30.04.1962

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená 16.11.1992 v zmysle § 57 ods.l zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8981

2. Rozhodnutie o zmene živnostenského listu zo dňa 28.6.1993. Stary spis: S.r.o. 8981

3. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/98 Zb dodatkom zo dňa 20.04.1998.

4. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 19.02.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1