Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012039

OBCHODNÉ MENO: GEO - ING s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17377/T

SÍDLO:  Názov obce: Matúškovo 116, PSČ: 925 01 

IČO: 36 274 038

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. geodetické a kartografické práce

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

4. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

5. spracovanie údajov

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

7. reklamná a propagačná činnosť

8. automatizované spracovanie dát

9. fotokopírovanie

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Zdenko Tuška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 116, Názov obce: Matúškovo, PSČ: 925 01 , Dátum narodenia: 03.04.1965, Deň vzniku funkcie: 26.07.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zdenko Tuška, Bydlisko: Názov obce: Matúškovo 116, PSČ: 925 01 , Dátum narodenia: 03.04.1965

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1