Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012040

OBCHODNÉ MENO: GEOENERGY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22972/T

SÍDLO:  Názov obce: Horné Orešany 112, PSČ: 919 03 

IČO: 44 512 074

DEŇ ZÁPISU: 03.12.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výkopové práce

2. Búracie práce

3. Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti

4. Vŕtanie, prehlbovanie, čistenie a narážanie studní a hlbinných otvorov

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Prenájom vŕtnych súprav, automobilov, prívesov a strojných mechanizmov

8. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Kamil Polák, Bydlisko: Názov obce: Horné Orešany č. 112, PSČ: 919 03 , Dátum narodenia: 30.10.1971, Deň vzniku funkcie: 03.12.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Kamil Polák, Bydlisko: Názov obce: Horné Orešany č. 112, PSČ: 919 03 , Dátum narodenia: 30.10.1971

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1