Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012023

OBCHODNÉ MENO: BRIKSTAV, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14150/T

SÍDLO:  Názov obce: Trstice 736, PSČ: 925 42 

IČO: 36 254 690

DEŇ ZÁPISU: 29.05.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. prenájom strojov a zariadení

5. prenájom motorových vozidiel

6. výroba betónových výrobkov a zámkovej dlažby

7. organizačné a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

8. vedenie účtovníctva

9. reklamná a propagačná činnosť

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

12. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Zuzana Guczká, Bydlisko: Názov obce: Diakovce 964, PSČ: 925 81 , Dátum narodenia: 30.07.1963, Deň vzniku funkcie: 29.05.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Guczká, Bydlisko: Názov obce: Diakovce 964, PSČ: 925 81 , Dátum narodenia: 30.07.1963

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Tibor Angyal, Bydlisko: Názov obce: Trstice 740, PSČ: 925 42 , Dátum narodenia: 05.10.1969

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.02.2003 a dodatkom zo dňa 28.05.2003 podľa slovenského práva.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1