Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R012021

OBCHODNÉ MENO: ADICHEM SLOVAKIA, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10523/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 39, Názov obce: Biely Kostol, PSČ: 919 34 

IČO: 36 223 140

DEŇ ZÁPISU: 04.09.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, chemickými výrobkami (s výnimkou jedov a žieravín a zvlášť nebezpečných jedov a žieravín), výrobkami drevospracujúceho, stavebného, strojárenského a elektrotechnického priemyslu

2. chemická výroba a vývoj vrátane laboratórnych rozborov a hodnotenia kvality (mimo jedov a žieravín a zvlášť nebezpečných jedov a žieravín)

3. plastikárska výroba a vývoj vrátane laboratórnych rozborov a hodnotenia kvality (mimo jedov a žieravín a zvlášť nebezpečných jedov a žieravín)

4. gumárenská výroba a vývoj vrátane laboratórnych rozborov a hodnotenia kvality (mimo jedov a žieravín a zvlášť nebezpečných jedov a žieravín)

5. poradenská činnosť v oblasti chémie

6. maloobchodná činnosť v oblasti priemyselných, poľnohospodárskych výrobkov, výrobkov chemického priemyslu s (výnimkou jedov a žieravín a zvlášť nebezpečných jedov a žieravín), drevospracujúceho, stavebného, strojárenského a elektrotechnického priemyslu

7. veľkoobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselných výrobkov

8. propagačná činnosť

9. výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov (na báze vodného skla, saponátov, kyseliny octovej, kyseliny fosforečnej a hydroxidu draselného) okrem jedov a zvlášť nebezpečných jedov a žieravín

10. výroba kozmetických prípravkov

11. výroba a odbyt žieravín

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Florovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 20, Názov obce: Trnava, Dátum narodenia: 17.06.1948

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Forró, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Clementisa 37, Názov obce: Trnava, Dátum narodenia: 26.12.1948

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Florovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 20, Názov obce: Trnava, Dátum narodenia: 17.06.1948

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Forró, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V. Clementisa 37, Názov obce: Trnava, Dátum narodenia: 26.12.1948

Výška vkladu: 3 984,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 984,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Gertrúda Kotlanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wörthstrasse 141/10, Názov obce: Pfullingen, PSČ: 72793 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 19.02.1951

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.06.1997 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 05.08.1997 a dodatkom č. 2 zo dňa 25.08.1997 podľa slovenského práva.

2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.09.1997. Rozhodnutie spoločníkov na zasadnutí VZ konanom dňa 19.09.1997.

3. Dodatkom č. 3 zo dňa 04.05.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.

4. Dodatok k spoločenskej zmluve č. IV. zo dňa 24.05.2000.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1