Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R012015

OBCHODNÉ MENO: Svet.dymu s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53229/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Hlavná 14/29, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 55 147 461

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Administratívne služby

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mário Kintler, Bydlisko: Názov obce: Opoj 169, PSČ: 919 32 , Dátum narodenia: 26.12.1993, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mário Kintler, Bydlisko: Názov obce: Opoj 169, PSČ: 919 32 , Dátum narodenia: 26.12.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1