Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R012017

OBCHODNÉ MENO: verrona s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53237/T

SÍDLO:  Názov obce: Trnávka 131, PSČ: 930 32 

IČO: 55 144 217

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Administratívne služby

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Fotografické služby

10. Poskytovanie služieb osobného charakteru

11. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

12. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

13. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

14. Dizajnérske činnosti

15. Výroba bižutérie a suvenírov

16. Textilná výroba

17. Odevná výroba

18. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

19. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

20. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

21. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

22. Keramická výroba

23. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

24. Výroba sviečok a tieniacej techniky

25. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

26. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

27. Sťahovacie služby

28. Kuriérske služby

29. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

30. Čistiace a upratovacie služby

31. Vedenie účtovníctva

32. Informačná činnosť

33. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

34. Prípravné práce k realizácii stavby

35. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

36. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

37. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

38. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

39. Chov vybraných druhov zvierat

40. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

41. Poskytovanie služieb v rybárstve

42. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

43. Výroba kŕmnych zmesí

44. Výroba potravinárskych výrobkov

45. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

46. Finančný lízing

47. Verejné obstarávanie

48. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

49. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

50. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

51. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

52. Služby požičovní

53. Výroba nápojov

54. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

55. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

56. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

57. Prevádzka malých plavidiel

58. Prevádzkovanie úschovní

59. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

60. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

61. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

62. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

63. Prevádzkovanie výdajne stravy

64. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

65. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

66. Poskytovanie sociálnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Monika Szucsová, Bydlisko: Názov obce: Trnávka 131, PSČ: 930 32 , Dátum narodenia: 17.09.1976, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Monika Szucsová, Bydlisko: Názov obce: Trnávka 131, PSČ: 930 32 , Dátum narodenia: 17.09.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1