Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R012013

OBCHODNÉ MENO: Neltim s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53244/T

SÍDLO:  Názov obce: Hubice 67, PSČ: 930 39 

IČO: 55 171 052

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

11. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Patrik Solčanský, Bydlisko: Názov obce: Hubice 67, PSČ: 930 39 , Dátum narodenia: 27.02.1994, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Patrik Solčanský, Bydlisko: Názov obce: Hubice 67, PSČ: 930 39 , Dátum narodenia: 27.02.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1