Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012146

OBCHODNÉ MENO: TOProjekt s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34735/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Ozorovce 30, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 03 

IČO: 50 895 095

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre technické , technologické a energetické vybavenie stavieb

2. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. administratívne služby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. prípravné práce k realizácii stavby

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. prenájom hnuteľných vecí

13. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Pilchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Ozorovce 30, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 03 , Dátum narodenia: 13.03.1973, Deň vzniku funkcie: 01.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému, natlačenému alebo pečiatkou označenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Pilchová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horné Ozorovce 30, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 03 , Dátum narodenia: 13.03.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1