Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012142

OBCHODNÉ MENO: S-Wood s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39569/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 503/12, Názov obce: Čereňany, PSČ: 972 46 

IČO: 36 845 698

DEŇ ZÁPISU: 10.10.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu a výroby

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

4. organizovanie kurzov, školení a seminárov

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. vedenie účtovníctva

7. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

8. marketing a manažment

9. skladovanie

10. prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel

11. automatizované spracovanie dát

12. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

13. finančný leasing

14. faktoring a forfaiting

15. reklamné činnosti

16. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

17. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

19. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

20. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

21. čistiace a upratovacie služby

22. služby súvisiace so skrášľovaním tela

23. poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

24. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

25. Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľudovít Steinemann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 503/12, Názov obce: Čereňany, PSČ: 972 46 , Dátum narodenia: 25.05.1979, Deň vzniku funkcie: 20.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľudovít Steinemann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 503/12, Názov obce: Čereňany, PSČ: 972 46 , Dátum narodenia: 25.05.1979

Výška vkladu: 6 672,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 672,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 672,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 672,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1