Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012143

OBCHODNÉ MENO: TECHNOLOGIES plus, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36929/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. M. R. Štefánika 18, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13 

IČO: 50 780 654

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

3. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

4. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

5. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

6. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

7. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Administratívne služby

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Janík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 7 apríla 414/30, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13 , Dátum narodenia: 07.08.1979, Deň vzniku funkcie: 11.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne a to tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Janík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. 7 apríla 414/30, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 906 13 , Dátum narodenia: 07.08.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1