Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012132

OBCHODNÉ MENO: R & D MOLD MACHINING s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21007/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orlové 359, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 44 517 751

DEŇ ZÁPISU: 01.12.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kovoobrábanie

2. nástrojárstvo

3. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. veľkoobchod a maloobchod

6. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

7. výroba výrobkov z kompozitného materiálu

8. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Richard Gardian, Bydlisko: Názov obce: Sverepec 413, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 14.01.1983, Deň vzniku funkcie: 01.12.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Gardian, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dedovec 1794/312, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 08.03.1956

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Richard Gardian, Bydlisko: Názov obce: Sverepec 413, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 14.01.1983

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kuliha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zakvášov 1519/55-1, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 20.04.1955

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1