Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012138

OBCHODNÉ MENO: SK-Trans, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10657/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súvoz 1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 299 588

DEŇ ZÁPISU: 03.11.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť

2. - sprostredkovanie dopravy

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

4. - cestná nákladná doprava

5. poradenská činnosť v oblasti dopravy a technickej diagnostiky

6. baliaca činnosť

7. skladovanie

8. prenájom motorových vozidiel

9. tlmočnícke služby

10. zasielateľstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Juriček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovná 1841/17, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 16.01.1985, Deň vzniku funkcie: 25.02.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: WCF Industrie-Beteiligungsgesellschaft mbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drosselweg 10, Názov obce: Ottersweier, PSČ: 77833 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 210886

Výška vkladu: 27 385,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 27 385,000000 EUR

Meno a priezvisko: Erika Reseteričová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rovná 1841/17, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 24.06.1979

Výška vkladu: 22 406,000000 EUR, Rozsah splatenia: 22 406,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  49 791,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  49 791,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.08.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

2. Dodatok č.l k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa l9.5.l998.

3. Valné zhromaždenie dňa 12.12.2002 schválilo zvýšenie základného imania peňažnými vkladmi, zmenu spoločenskej zmluvy dodatkom č. 2 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1