Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012123

OBCHODNÉ MENO: MIJA - mont, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2750/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súvoz 1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 31 612 083

DEŇ ZÁPISU: 08.08.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kovoobrábanie

2. - zámočníctvo

3. - frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov

4. - výroba kovových konštrukcií

5. - výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

6. - kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov, prášková metalurgia

7. - brúsenie a leštenie okrem brúsenia nožov, nožníc, jednoduchých nástrojov

8. - brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov

9. - výroba nástrojov

10. - výroba drobného kovového tovaru

11. - sprostredkovanie obchodu

12. - veľkoobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/

13. - maloobchod mimo predajne v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/

14. - prenájom nehnuteľností

15. - správa nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Milan Svorada, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 4159/9, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 15.02.1957, Deň vzniku funkcie: 08.08.1994

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: WCF Industrie-Beteiligungsgesellschaft mbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drosselweg 10, Názov obce: Ottersweier, PSČ: 778 33 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRB 210886

Výška vkladu: 68 551,000000 EUR, Rozsah splatenia: 68 551,000000 EUR

Meno a priezvisko: Milan Svorada, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 4159/9, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 15.02.1957

Výška vkladu: 17 138,000000 EUR, Rozsah splatenia: 17 138,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  85 689,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  85 689,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.5.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5831

2. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 24.1.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.5.1994. Stary spis: S.r.o. 5831

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.5.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5831

4. Na valnom zhromaždení dňa 19.5.1998 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

5. Dodatok č. 4 spísaný zápisnicou z Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.12.2002 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.5.1994. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1