Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012130

OBCHODNÉ MENO: Pálenica u Drienikov, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24676/R

SÍDLO:  Názov obce: Lysá pod Makytou 114, PSČ: 020 54 

IČO: 46 226 281

DEŇ ZÁPISU: 21.06.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. vedenie účtovníctva

3. administratívne služby

4. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

5. poskytovanie služieb v lesníctve

6. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

7. poskytovanie prepravných služieb konským záprahom

8. výroba liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia

9. výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckych závodoch v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov na adrese Lysá pod Makytou 114, 020 54 Lysá pod Makytou : liehovar na destiláty, samostatný sklad liehu

10. skladovanie a uskladňovanie

11. prípravné práce k realizácii stavby

12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. Výroba potravinárskych výrobkov

15. Výroba nápojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jaroslav Drienik, Bydlisko: Názov obce: Lysá pod Makytou 114, PSČ: 020 54 , Dátum narodenia: 08.06.1967, Deň vzniku funkcie: 21.06.2011

Meno a priezvisko: Iveta Drieniková, Bydlisko: Názov obce: Lysá pod Makytou 114, PSČ: 020 54 , Dátum narodenia: 06.05.1967, Deň vzniku funkcie: 21.06.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Iveta Drieniková, Bydlisko: Názov obce: Lysá pod Makytou 114, PSČ: 020 54 , Dátum narodenia: 06.05.1967

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jaroslav Drienik, Bydlisko: Názov obce: Lysá pod Makytou 114, PSČ: 020 54 , Dátum narodenia: 08.06.1967

Výška vkladu: 64 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 64 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1