Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012122

OBCHODNÉ MENO: M-EKONOM, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39793/R

SÍDLO:  Názov obce: Dolná Súča 1180, PSČ: 913 32 

IČO: 52 969 266

DEŇ ZÁPISU: 27.03.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Administratívne služby

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miriama Maršalková, Bydlisko: Názov obce: Dolná Súča 1180, PSČ: 913 32 , Dátum narodenia: 24.08.1993, Deň vzniku funkcie: 27.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Miriama Maršalková, Bydlisko: Názov obce: Dolná Súča 1180, PSČ: 913 32 , Dátum narodenia: 24.08.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1