Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012119

OBCHODNÉ MENO: JHZTL spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18782/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bradáčova 254/10, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 

IČO: 36 310 042

DEŇ ZÁPISU: 26.10.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/

2. - kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

3. - sprostredkovateľská činnosť

4. - prenájom motorových vozidiel a prívesov

5. - prenájom strojov a nebytových priestorov

6. - poradenská činnosť, okrem činnosti organizačných a ekonomických poradcov

7. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

8. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

9. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výśku 15m, drobných stavieb a ich zmien

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

18. prenájom hnuteľných vecí

19. Prípravné práce k realizácii stavby

20. Reklamné a marketingové služby

21. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

22. Administratívne služby

23. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

24. Sťahovacie služby

25. Kurierské služby

26. Počítačové služby

27. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

28. Finančný leasing

29. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

30. Faktoring a forfaiting

31. Vedenie účtovníctva

32. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

33. Prevádzkovanie športových zariadení

34. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

35. Čistiace a upratovacie služby

36. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

37. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

38. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Holič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buchlovská 914/13, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 22.09.1967, Deň vzniku funkcie: 01.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Holič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Buchlovská 914/13, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , Dátum narodenia: 22.09.1967

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: NEKA TRADE spol. s r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bradáčová 254/10, Názov obce: Myjava, PSČ: 907 01 , IČO 46 122 729

Obchodné meno/názov: Lecartian s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Florenci 1332/23, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 06876030

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.6.1999 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 6.11.2000. Dodatok č. l k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 473/2000, Nz 440/2000 zo dňa 6.11.2000.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1