Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012112

OBCHODNÉ MENO: H & K - B.SANTÉE s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22452/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 45 297 037

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. administratívne služby

5. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo ako všeobecný lekár pre dospelých

6. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

10. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Čistiace a upratovacie služby

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Poskytovanie sociálnych služieb

18. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

19. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

20. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Helena Švecová, Bydlisko: Názov obce: Slopná 89, PSČ: 018 21 , Dátum narodenia: 28.03.1952, Deň vzniku funkcie: 01.01.2010

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Vrábel Švecová, Bydlisko: Názov obce: Beluša 2135, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 10.12.1980, Deň vzniku funkcie: 01.02.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Helena Švecová, Bydlisko: Názov obce: Slopná 89, PSČ: 018 21 , Dátum narodenia: 28.03.1952

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Vrábel Švecová, Bydlisko: Názov obce: Beluša 2135, PSČ: 018 61 , Dátum narodenia: 10.12.1980

Výška vkladu: 5 890,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 890,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1