Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012116

OBCHODNÉ MENO: IGBM s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22299/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 91/68, Názov obce: Jalovec, PSČ: 972 31 

IČO: 45 276 749

DEŇ ZÁPISU: 19.11.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. geodetické a kartografické práce

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

9. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb

10. prenájom hnuteľných vecí

11. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Katarína Trgiňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 91/68, Názov obce: Jalovec, PSČ: 972 31 , Dátum narodenia: 25.08.1985, Deň vzniku funkcie: 21.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený konať samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Katarína Trgiňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 91/68, Názov obce: Jalovec, PSČ: 972 31 , Dátum narodenia: 25.08.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1