Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012117

OBCHODNÉ MENO: INFOKOM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2432/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 77/1, Názov obce: Púchov, PSČ: 020 01 

IČO: 31 593 861

DEŇ ZÁPISU: 18.10.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. - maloobchod a veľkoobchod /okrem viazaných a koncesovaných živností/

3. - sprostredkovanie obchodu

4. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

8. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

9. - vyskum a vývoj v oblasti prírodných a technckých vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Lago, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podunajská 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 02.07.1977, Deň vzniku funkcie: 23.11.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Milan Grega, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 26, Názov obce: Bratislava - Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 12.08.1970

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice NZ 220/93 zo dňa 15.9.1993 JUDr. Ľubomíra Kojtala podľa § 57 a 105 a nasl. zák.č. 513/93 Zb.

2. Doplnok č. 1 k zakladateľskej listine notárskou zápisnicou N 197/98, NZ 194/98 zo dňa 21.07.1998.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1