Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012100

OBCHODNÉ MENO: CROMATOP, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15020/R

SÍDLO:  Názov obce: Hôrka nad Váhom 1, PSČ: 916 32 

IČO: 36 338 893

DEŇ ZÁPISU: 05.10.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

4. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

5. nákladná cestná doprava

6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Genda, Bydlisko: Názov obce: Hôrka nad Váhom 2, PSČ: 916 32 , Dátum narodenia: 17.05.1966, Deň vzniku funkcie: 05.10.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ingrida Gendová, Bydlisko: Názov obce: Hôrka nad Váhom 2, PSČ: 916 32 , Dátum narodenia: 01.09.1994, Deň vzniku funkcie: 18.12.2018

Meno a priezvisko: Erik Genda, Bydlisko: Názov obce: Hôrka nad Váhom 2, PSČ: 916 32 , Dátum narodenia: 30.09.2001, Deň vzniku funkcie: 19.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná prokurista samostatne, s výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Genda, Bydlisko: Názov obce: Hôrka nad Váhom 2, PSČ: 916 32 , Dátum narodenia: 17.05.1966

Výška vkladu: 50 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 50 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ingrida Gendová, Bydlisko: Názov obce: Hôrka nad Váhom 2, PSČ: 916 32 , Dátum narodenia: 01.09.1994

Výška vkladu: 20 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 20 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Erik Genda, Bydlisko: Názov obce: Hôrka nad Váhom 2, PSČ: 916 32 , Dátum narodenia: 30.09.2001

Výška vkladu: 20 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 20 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  90 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  90 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CROMA - doprava, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Hôrka nad Váhom 2, PSČ: 916 32 , IČO 36 318 825

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1