Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012104

OBCHODNÉ MENO: EKVITA-GASTRO, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12972/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum 28/33, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 36 321 249

DEŇ ZÁPISU: 23.11.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

2. činnosť účtovných poradcov

3. vedenie účtovníctva

4. reklamná a propagačná činnosť

5. prieskum trhu a verejnej mienky

6. organizovanie výstav a valných zhromaždení, sprostredkovanie školení a kurzov

7. sprostredkovanie obchodu

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

9. odkúpovanie a vymáhanie pohľadávok

10. preníjom výpočtovej techniky a motorových vozidiel

11. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom

12. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. pohostinská činnosť

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Anna Krchňavá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 444/50, Názov obce: Považská Bystrica, Dátum narodenia: 30.03.1966, Deň vzniku funkcie: 23.11.2001

Meno a priezvisko: Ing. Martin Krchňavý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jaseňová 3623/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 09.01.1993, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anna Krchňavá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 444/50, Názov obce: Považská Bystrica, Dátum narodenia: 30.03.1966

Výška vkladu: 13 280,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 13 280,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Húdek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 906/6, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 08.11.1974

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 600,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 600,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.11.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Valné zhromaždenie dňa 17.6.2002 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy a chválilo jej úplné znenie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1