Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012102

OBCHODNÉ MENO: E&S TRADE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44375/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská 179/5, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 

IČO: 54 980 160

DEŇ ZÁPISU: 10.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. - Administratívne služby

3. - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

12. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

13. Vedenie účtovníctva

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Poskytovanie služieb osobného charakteru

16. Služby požičovní

17. Sťahovacie služby

18. Kuriérske služby

19. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

20. Prevádzkovanie úschovní

21. Informačná činnosť

22. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

23. Textilná výroba

24. Prevádzkovanie výdajne stravy

25. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

26. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

27. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

28. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

29. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

30. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

31. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

32. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

33. Fotografické služby

34. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

35. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

36. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

37. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

38. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

39. Dizajnérske činnosti

40. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Erich Slovák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská 179/5, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 , Dátum narodenia: 23.06.1972, Deň vzniku funkcie: 23.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Erich Slovák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská 179/5, Názov obce: Lednické Rovne, PSČ: 020 61 , Dátum narodenia: 23.03.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1