Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012092

OBCHODNÉ MENO: afg.sk, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37882/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 451/32, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 04 

IČO: 36 249 955

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

6. administratívne práce

7. prenájom motorových vozidiel

8. obchodné a podnikateľské poradenstvo

9. reklamná a propagačná činnosť

10. prieskum trhu a verejnej mienky

11. vedenie účtovníctva

12. faktoring a forfaiting

13. finančný a operatívny leasing

14. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom

15. automatizované spracovanie dát

16. reprografické a fotografické služby

17. tvorba webových stránok

18. poskytovanie informácii z internetu

19. čistiace a upratovacie práce

20. čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín

21. vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia

22. organizovanie školení a kurzov v oblasti vzdelávania

23. vydavateľská činnosť

24. organizovanie športových, kultúrnych podujatí a výstav

25. výroba pitnej vody

26. výroba sýtenej, ochutenej a detskej pitnej vody

27. predaj vyrábaných druhov pitnej vody

28. sprostredkovanie predaja pitnej vody

29. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

30. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

31. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

32. Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. František Gajdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 451/32, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 04 , Dátum narodenia: 09.05.1991, Deň vzniku funkcie: 23.01.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Libuša Peťovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9. Mája 594/10, Názov obce: Bánovce nad Bebravou, PSČ: 957 01 , Dátum narodenia: 24.10.1971

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. František Gajdoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 451/32, Názov obce: Partizánske, PSČ: 958 04 , Dátum narodenia: 09.05.1991

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.04.2002 podľa slovenského práva.

2. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 25.04.2003. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.04.2003. Zmena obchodného mena z VIP-EURO, s.r.o. na VIP-AQUA, s.r.o..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1