Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012095

OBCHODNÉ MENO: ALFACLINIC s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28951/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prejtská 138/163, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 

IČO: 47 228 407

DEŇ ZÁPISU: 12.07.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výkon zdravotníckeho povolania v povolaní lekár v odbore urgentná medicína

2. Výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v odbore urgentná medicína

3. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

12. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

13. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

14. Kuriérske služby

15. Skladovanie

16. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

17. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

19. Počítačové služby

20. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Faktoring a forfaiting

22. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti

23. Prenájom hnuteľných vecí

24. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

25. Administratívne služby

26. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

27. Vedenie účtovníctva

28. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

29. Dopravná zdravotná služba

30. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb

31. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

32. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

33. Prevádzkovanie športových zariadení

34. Čistiace a upratovacie služby

35. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

36. Reklamné a marketingové služby

37. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

38. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

39. Fotografické služby

40. Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

41. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Peter Herman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prejtská 138/163, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 21.09.1978, Deň vzniku funkcie: 12.07.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť vlastnoručným podpisom.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Peter Herman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prejtská 138/163, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 21.09.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.06.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.07.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1