Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012098

OBCHODNÉ MENO: Compaan Holding, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17327/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): R. Jašíka 10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 711 519

DEŇ ZÁPISU: 14.12.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. lízingová činnosť

2. usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

3. organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností

4. organizovanie výstav a veľtrhov

5. poradenská činnosť v oblasti obchodu

6. prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní

7. administratívne práce

8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

9. prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené

10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

11. poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miloslav Jalakša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžu 12/18, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 23.04.1966, Deň vzniku funkcie: 14.12.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia zastupujú spoločnosť vo všetkých úkonoch každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Choroni B. V., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eikenweg 29 A, Názov obce: Glimmen, PSČ: 9756BR , Štát: Holandské kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 02046916

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1