Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R012106

OBCHODNÉ MENO: EuroFin Consulting, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10560/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum 27/32, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 

IČO: 35 868 571

DEŇ ZÁPISU: 20.10.2003

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť organizačno-ekonomických poradcov,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

3. poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy,

4. organizovanie kultúrnych, kultúrnospoločenských a umeleckých podujatí,

5. organizovanie kurzov, školení a konferencií,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. reklamná a propagačná činnosť,

8. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,

9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

11. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,

12. výkon činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Daniel Drga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 188/14, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , Dátum narodenia: 07.12.1992, Deň vzniku funkcie: 03.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať spoločne predseda predstavenstva s ktorýmkoľvek členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva . V prípade, ak má spoločnosť len jedného člena predstavenstva, koná tento samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Žilovcová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 3526/46, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 22.12.1977, Deň vzniku funkcie: 13.07.2020

Meno a priezvisko: Gabriela Šútoriková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prosné 169, Názov obce: Udiča, PSČ: 018 01 , Dátum narodenia: 02.04.1957, Deň vzniku funkcie: 13.07.2020

Meno a priezvisko: Peter Drga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Športovcov 661/10, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 30.05.1974, Deň vzniku funkcie: 03.11.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Finančné centrum, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum 27/32, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , IČO 36 341 592

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 600 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  42,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: predkupné právo akcionárov

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 296/03, Nz 84507/03 zo dňa 25.09.2003 podľa § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.

2. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29. 1. 2004, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 16/04, Nz 7391/04 napísanej dňa 29. 1. 2004 bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve a dozornej rade. Funkcia člena predstavenstva Iva Loveckého a člena dozornej rady R. Pšenčíka zaniká dňa 29. 1. 2004.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2007.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 3/2009, Nz 1765/2009 zo dňa 22.1.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1