Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012296

OBCHODNÉ MENO: VELM, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2242/L

SÍDLO:  Názov obce: Nová Bystrica 878, PSČ: 023 05 

IČO: 31 616 607

DEŇ ZÁPISU: 13.10.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - drevovýroba

2. - píliarska výroba

3. - stolárska výroba

4. - tesárska výroba

5. - výroba nábytku

6. - výroba kovových konštrukcií a ich častí

7. - sprostredkovanie obchodu

8. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, okrem predaja drahých kovov

9. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností, okrem predaja drahých kovov

10. - poradenská činnosť v oblasti dreva, kovu, umelých plastov

11. - vedenie účtovnej evidencie

12. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

13. - činnosť stavebného dozoru pre pozemné stavby,

14. - činnosť stavbyvedúceho pre pozemné stavby,

15. - výstavba stavieb pre individuálnu rekreáciu,

16. - tepelné izolácie,

17. - lešenárske práce,

18. - demolačné a zemné práce,

19. - maliarske a natieračské práce,

20. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

21. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

22. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

23. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

24. prenájom hnuteľných vecí

25. čistiace a upratovacie služby

26. Poľnohospodárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Erika Kotvasová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vychylovka 261, Názov obce: Nová Bystrica, Dátum narodenia: 07.12.1973

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Erika Kotvasová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vychylovka 261, Názov obce: Nová Bystrica, Dátum narodenia: 07.12.1973

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.10.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6188

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.8.1995 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 11.6.1998 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 26.6.1998 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

4. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 1.8.2001 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1