Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012283

OBCHODNÉ MENO: SlovakiaWood, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51472/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová Bystrica 878, Názov obce: Nová Bystrica, PSČ: 023 05 

IČO: 44 836 309

DEŇ ZÁPISU: 23.06.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

5. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. prenájom hnuteľných vecí

16. administratívne služby

17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. čistiace a upratovacie služby

20. reklamné a marketingové služby

21. stolárstvo

22. murárstvo

23. tesárstvo

24. výkon činnosti vedenia a uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

25. výkon činnosti stavbyvedúceho

26. výkon činnosti stavebného dozoru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Erika Kotvasová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vychylovka 261, Názov obce: Nová Bystrica, PSČ: 023 05 , Dátum narodenia: 07.12.1973, Deň vzniku funkcie: 23.06.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Erika Kotvasová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vychylovka 261, Názov obce: Nová Bystrica, PSČ: 023 05 , Dátum narodenia: 07.12.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1