Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012284

OBCHODNÉ MENO: SLOVPROFES s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14929/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľanová 1523/10, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 

IČO: 36 418 382

DEŇ ZÁPISU: 28.04.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vedenie účtovníctva

2. - činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

3. - podnikateľské poradenstvo

4. - vykonávanie administratívnych prác

5. - miesto uloženia písomností nearchívnej povahy

6. - prieskum trhu a verejnej mienky

7. - reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

8. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

9. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

10. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

11. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

12. - poskytovanie kopírovacích služieb

13. - prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

14. - poradenská činnosť v obchode

15. - lektorská činnosť na kurzoch účtovníctva

16. - organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností

17. - prenájom motorových vozidiel

18. - nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla

19. - ubytovacie služby

20. - prekladateľské a tlmočnícke služby

21. - poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

22. - zasielateľstvo

23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

24. Prípravné práce k realizácií stavby

25. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

26. Čistiace a upratovacie služby

27. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Slovík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľanová 1523/10, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 15.11.1970, Deň vzniku funkcie: 06.01.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Slovík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poľanová 1523/10, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 15.11.1970

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 25331/2004 zo dňa 23.3.2004, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1