Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012275

OBCHODNÉ MENO: PYROKOMPLEX, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15336/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodárenská 5505/5, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 

IČO: 36 421 901

DEŇ ZÁPISU: 12.08.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové služby

2. - bezpečnostnotechnické služby

3. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení

4. - špecialista požiarnej ochrany

5. Oprava a kontrola požiarnych vodovodov

6. - ubytovacie služby

7. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

8. Oprava a kontrola požiarnych hydrantov

9. Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia

10. - predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

11. - predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

12. Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek

13. Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek

14. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy v rámci voľnej živnosti

15. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

16. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

17. - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

18. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

19. - výroba jednoduchých výrobkov z dreva v rámci voľnej živnosti

20. Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov

21. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

22. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

23. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

24. - vedenie účtovníctva

25. - spracovanie údajov počítačom

26. - reklamné činnosti

27. - pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva

28. - prenájom a servis športových potrieb v rámci voľnej živnosti

29. - prevádzkovanie sauny

30. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a športové aktivity

31. - prenájom nehnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

32. - prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

33. - nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla

34. - osobná cestná doprava, okrem taxislužby a autobusovej dopravy

35. - maliarstvo, natieračstvo v rámci voľnej živnosti

36. - zámočníctvo

37. - organizovanie - sprostredkovanie kurzov, školení a športových podujatí v rozsahu voľných živností

38. - usporiadanie verejných kultúrnych a športových podujatí

39. školenie obslúh motorových vozíkov a manipulačnej techniky

40. vykonávanie školení pri práci s chemickými látkami a odpadmi - okrem výchovy a vzdelávania

41. podniknanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov

42. kontrola hasiacich prístrojov

43. revízie a servis požiarnych zariadení

44. plnenie technických plynov

45. administratívne služby

46. vydavateľská činnosť

47. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

48. vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany

49. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických a tlakových zariadení

50. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

51. dohľad nad pracovnými podmienkami

52. vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva

53. vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

54. vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

55. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Balcerčík, Bydlisko: Názov obce: Oravská Jasenica 441, PSČ: 029 64 , Dátum narodenia: 21.04.1980, Deň vzniku funkcie: 12.08.2004

Meno a priezvisko: Ing. Peter Balcerčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mila Urbana 92/11, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 23.11.1976, Deň vzniku funkcie: 28.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Balcerčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mila Urbana 92/11, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 23.11.1976

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Balcerčík, Bydlisko: Názov obce: Oravská Jasenica 441, PSČ: 029 64 , Dátum narodenia: 21.04.1980

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1