Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012279

OBCHODNÉ MENO: S.P.T., s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11508/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 167, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 

IČO: 36 384 496

DEŇ ZÁPISU: 01.03.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť,

2. - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Prekladateľské a tlmočnícke služby - Anglický jazyk

5. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - Anglický jazyk

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Golisová Hmírová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alexandra Rudnaya 2379/76, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 15.11.1989, Deň vzniku funkcie: 08.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr Daniela Hmírová, Bydlisko: Názov obce: Brezany 154, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 23.07.1961

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Golisová Hmírová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alexandra Rudnaya 2379/76, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 15.11.1989

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 109/99, zo dňa 22.2.1999, podľa § 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 32/02, NZ 31/02, spísanej JUDr. Annou Švachovou zo dňa 25.1.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1