Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012269

OBCHODNÉ MENO: NAJADA SLUŽBY, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50482/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 1, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 44 527 276

DEŇ ZÁPISU: 04.12.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. čistiace a upratovacie služby

2. poskytovanie služieb informátora

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alena Cuprová, Bydlisko: Názov obce: Bobrovec 52, PSČ: 032 21 , Dátum narodenia: 06.04.1967, Deň vzniku funkcie: 04.12.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná vrátane podpisovania konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alena Cuprová, Bydlisko: Názov obce: Bobrovec 52, PSČ: 032 21 , Dátum narodenia: 06.04.1967

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1