Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012273

OBCHODNÉ MENO: PB Peterson s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54622/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Podstráni 2304, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 

IČO: 46 157 727

DEŇ ZÁPISU: 28.04.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. prevádzkovanie taxislužby

9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. sťahovacie služby

11. skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. kuriérske služby

13. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

14. prenájom hnuteľných vecí

15. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Macúš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Litovelská 607/7, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , Dátum narodenia: 09.07.1996, Deň vzniku funkcie: 14.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov vaic, je oprávnený v mene spoločnosti konať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Macúš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Litovelská 607/7, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , Dátum narodenia: 09.07.1996

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dňa 01.12.2022 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené Okresným súdom Žilina pod Sp. zn.: 44CbR//28/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1