Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012260

OBCHODNÉ MENO: KOLIBA OSADA, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52604/L

SÍDLO:  Názov obce: Liptovská Osada 638, PSČ: 034 73 

IČO: 45 441 341

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

6. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dominik Veselovský, Bydlisko: Názov obce: Liptovská Osada 569, PSČ: 034 73 , Dátum narodenia: 29.03.1966, Deň vzniku funkcie: 17.03.2010

Meno a priezvisko: Jarmila Veselovská, Bydlisko: Názov obce: Liptovská Osada 569, PSČ: 034 73 , Dátum narodenia: 03.03.1966, Deň vzniku funkcie: 17.03.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí každý z nich svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dominik Veselovský, Bydlisko: Názov obce: Liptovská Osada 569, PSČ: 034 73 , Dátum narodenia: 29.03.1966

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jarmila Veselovská, Bydlisko: Názov obce: Liptovská Osada 569, PSČ: 034 73 , Dátum narodenia: 03.03.1966

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1