Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012261

OBCHODNÉ MENO: KORCEKO, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58035/L

SÍDLO:  Názov obce: Príbovce 343, PSČ: 038 42 

IČO: 46 954 171

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

11. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

12. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jana Korcová Považanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárová 708/56, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 , Dátum narodenia: 16.09.1965, Deň vzniku funkcie: 01.01.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jana Korcová Považanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kollárová 708/56, Názov obce: Turčianske Teplice, PSČ: 039 01 , Dátum narodenia: 16.09.1965

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1