Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012258

OBCHODNÉ MENO: KANADSKÉ ZRUBY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58815/L

SÍDLO:  Názov obce: Horný Vadičov 304, PSČ: 023 45 

IČO: 47 101 423

DEŇ ZÁPISU: 10.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. prípravné práce k realizácii stavby

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. tesárstvo

10. výkon činnosti stavbyvedúceho

11. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Karol Cabadaj, Bydlisko: Názov obce: Horný Vadičov 304, PSČ: 023 45 , Dátum narodenia: 06.06.1973, Deň vzniku funkcie: 10.04.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Karol Cabadaj, Bydlisko: Názov obce: Horný Vadičov 304, PSČ: 023 45 , Dátum narodenia: 06.06.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1