Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012250

OBCHODNÉ MENO: GEODIX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 49738/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zádubnie 124, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 03 

IČO: 44 221 550

DEŇ ZÁPISU: 18.06.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. geodetické a kartografické činnosti

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. prenájom hnuteľných vecí

5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. reklamné a marketingové služby

9. administratívne služby

10. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

11. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

13. projektovanie pozemkových úprav

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Beata Švaňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zádubnie 124, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 03 , Dátum narodenia: 13.02.1964, Deň vzniku funkcie: 18.06.2008

Meno a priezvisko: Ing. Ján Švaňa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zádubnie 124, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 03 , Dátum narodenia: 09.11.1963, Deň vzniku funkcie: 30.06.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Švaňa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zádubnie 124, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 03 , Dátum narodenia: 09.11.1963

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Beata Švaňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zádubnie 124, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 03 , Dátum narodenia: 13.02.1964

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1