Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012252

OBCHODNÉ MENO: HALO - EXPRES, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10911/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Slobody 55, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 

IČO: 36 377 864

DEŇ ZÁPISU: 23.12.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,

2. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,

3. - sprostredkovateľská činnosť,

4. - murárske práce,

5. - výroba malty a betónu,

6. - demolácia a zemné práce,

7. - natieračske práce,

8. - lešenárske práce,

9. - izolácia proti vode a zemnej vlhkosti,

10. - zmenáreň,

11. - záložňa,

12. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

13. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

14. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

15. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

16. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

17. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Karol Ščury, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 2122, Názov obce: Čadca, Dátum narodenia: 10.03.1957

Meno a priezvisko: Ján Blahuta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzávoz 374, Názov obce: Čadca, Dátum narodenia: 01.09.1962

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karol Ščury, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 2122, Názov obce: Čadca, Dátum narodenia: 10.03.1957

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Blahuta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzávoz 374, Názov obce: Čadca, Dátum narodenia: 01.09.1962

Výška vkladu: 3 319,390000 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,390000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.11.1997 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.4. 1998 bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve.

3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.

4. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2.10.2003 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1