Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012253

OBCHODNÉ MENO: JaPS, s.r.o. r.s.p.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13472/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 536/43, Názov obce: Rajec, PSČ: 015 01 

IČO: 36 404 519

DEŇ ZÁPISU: 20.03.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. - reklamné činnosti

4. - prieskum trhu a verejnej mienky

5. - podnikateľské poradenstvo

6. - prenájom strojov a prístrojov

7. - skladovanie

8. - prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí

9. - prenájom kancelárskych strojov a zariadení

10. - vedenie účtovníctva

11. - neverejná cestná osobná doprava

12. - kancelárske a administratívne služby, vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác

13. - činnosť ekonomických, účtovných a orgnizačných poradcov

14. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. prípravné práce k realizácii stavby

16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. čistiace a upratovacie služby

19. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

21. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: RNDr. Jaroslav Pecho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 536/43, Názov obce: Rajec, PSČ: 015 01 , Dátum narodenia: 25.03.1959, Deň vzniku funkcie: 20.03.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Jaroslav Pecho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 536/43, Názov obce: Rajec, PSČ: 015 01 , Dátum narodenia: 25.03.1959

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.2002, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1