Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012243

OBCHODNÉ MENO: DRAST, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15913/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seč 635/2, Názov obce: Liptovské Sliače - Stredný Sliač, PSČ: 034 84 

IČO: 36 427 578

DEŇ ZÁPISU: 16.02.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva

2. pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva

3. výroba drevených obalov

4. výroba ostatných výrobkov z dreva (rezivo, palety, paletové prírezy)

5. sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom

6. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

8. veľkoobchod s drevom, stavbnými materiálmi a sanitárnym zariadením

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

10. podnikateľské poradenstvo

11. výroba stavebných prvkov z betónu

12. výroba kovových konštrukcií a ich častí

13. výroba kovových prefabrikátov pre stavby

14. montáž sadrokartónu

15. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

16. ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

17. prenájom stavebných strojov a zariadení

18. vedenie účtovníctva

19. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

21. výkon činností vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresiahne 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: František Ondrejka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica J. Hanulu 1094/87, Názov obce: Liptovské Sliače - Stredný Sliač, PSČ: 034 84 , Dátum narodenia: 01.08.1961, Deň vzniku funkcie: 16.02.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne a za spoločnosť koná tak, že k obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Ondrejka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica J. Hanulu 1094/87, Názov obce: Liptovské Sliače - Stredný Sliač, PSČ: 034 84 , Dátum narodenia: 01.08.1961

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1