Obchodný vestník 15/2023 Obchodný register Deň vydania: 23.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R012245

OBCHODNÉ MENO: EKOL D.K. s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13653/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Aleja Slobody 2244, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

IČO: 36 406 236

DEŇ ZÁPISU: 24.06.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vedenie účtovníctva so zameraním na výpočtovú techniku, pisárske práce vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb

2. - činnosť účtovných poradcov

3. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

4. - nákup a predaj tovaru mimo jedov, žieravín a výrobkov zo zlata, za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

5. - nákup a predaj tovaru mimo koncesovaných živností, za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. - sprostredkovanie obchodu

7. - reklamná a propagačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Čajka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chočská 1530/10, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 04.06.1976

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obemdzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 511/2002 zo dňa 4.6.2002, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

2. Dňa 07.12.2022 bolo začaté konanie o zrušení spoločnosti. Konanie je vedené Okresným súdom Žilina pod Sp. zn.: 26CbR//124/2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1